0
0
Pyt-Yakh
0
0
Khanty-Mansiysk
Permanent makeup
3000
46
Surgut
 Manicure
900
14
Nizhnevartovsk
0
0
Nyagan
Welding works
0
0
Nefteyugansk
32
0
Khanty-Mansiysk
Construction work
700
11
Nizhnevartovsk
500
8
Nizhnevartovsk
600
9
Surgut
 Transportation
0
0
Nefteyugansk
Gel Polish
500
8
Surgut
 Massage
400
6
Surgut
Transportation
500
8
Nyagan
9
0
Nizhnevartovsk