Kittens
0
0
Novosibirsk
 Kittens
100
2
Tolmachevo
 Cat
0
0
Novosibirsk
 Cat
1
0
Novosibirsk
 Cat
0
0
Bratsk
 Kitty-boy
1
0
Bratsk
 Kitty
0
0
Elnya
3000
46
Coke
0
0
Yaroslavl
10
0
Usinsk
 Bengal cat
0
0
Lipetsk
10
0
Lipetsk