200000
3077
Blagoveshchensk
86000
1323
Chelyabinsk
Diesel generator 30 kW
326000
5015
Ozersk
Diesel generator 30 kW
326000
5015
Kopeysk
Diesel generator 500 kW
2280000
35077
Chelyabinsk
0
0
Magnitogorsk
2500
38
Magnitogorsk
400
6
Chelyabinsk
1000
15
Chelyabinsk
0
0
Chelyabinsk
0
0
Chelyabinsk
0
0
Chelyabinsk