2000
31
Murmansk
 Frame house
1054000
16215
Murmansk
164000
2523
Murmansk
2000
31
Murmansk
180
3
Murmansk
1050
16
Murmansk
50
1
Murmansk
480
7
Murmansk
900
14
Murmansk
150
2
Murmansk
Grinding wheel
1000
15
Kirovsk
200
3
Petrozavodsk
Chainsaw
2000
31
Petrozavodsk
374
6
Petrozavodsk
1000
15
Petrozavodsk
353
5
Petrozavodsk