3500
54
Pskov
Gorgeous dress
800
12
Seversk
Jumpsuit
1299
20
Nizhny Novgorod
Winter pants for girl
400
6
Nizhny Novgorod
Dress
500
8
Kalach-na-Donu
Sundress
300
5
Uryupinsk
500
8
Frolovo
700
11
Volgograd
Blouse
300
5
Uryupinsk
900
14
Volgograd
Vest
300
5
Volgograd
Suit for girls
300
5
Volzhskiy
2000
31
Uryupinsk
Hat
200
3
Tyumen
300
5
Tyumen
Sell school dress
1000
15
Tyumen
Tutu skirt
700
11
Tyumen