RAM
950
15
Nizhny Tagil
150
2
Nizhny Tagil
10000
154
Ekaterinburg
300
5
Ekaterinburg
500
8
Ekaterinburg
500
8
Ekaterinburg
200
3
Ekaterinburg
200
3
Ekaterinburg
Video card
200
3
Forest
1000
15
Ekaterinburg
900
14
Verkhnyaya Pyshma
8750
135
Ekaterinburg
Covers for iPhone 6
200
3
Ekaterinburg
160gb hard drive
500
8
Ekaterinburg
 Headphones
500
8
Nizhny Tagil