0
0
Cheboksary
400
6
Tomsk
House
8300
128
Tomsk
Sony
2000
31
Nizhny Novgorod
6840
105
Nizhny Novgorod
4380
67
Nizhny Novgorod
4880
75
Nizhny Novgorod
6240
96
Nizhny Novgorod
19320
297
Nizhny Novgorod
3730
57
Nizhny Novgorod
3660
56
Nizhny Novgorod
Trussardi
1900
29
Volgograd
2 KOMN. kV.
8600
132
Tyumen
 Mattress
2500
38
Tyumen
200
3
Stavropol
1 KOMN. kV.
8000
123
Neftekumsk
1 KOMN. kV.
16000
246
Vladivostok