Гараж, 18 м²
120000
1846
Новокузнецк
Гараж, 30 м²
150000
2308
Шерегеш
Гараж, > 30 м²
60000
923
Зеленогорский
Гараж, 18 м²
140000
2154
Кемерово
 Гараж, 21 м²
110000
1692
Кемерово
Гараж
30000
462
Новокузнецк
 Гараж
70000
1077
Кемерово
Гараж, 18 м²
140000
2154
Псков
 Гараж, 22 м²
180000
2769
Липецк
 Гараж, 20 м²
25000
385
Липецк
 Гараж, 18 м²
300000
4615
Липецк
 Гараж, 24 м²
270000
4154
Липецк
Гараж
75000
1154
Липецк
Гараж, 24 м²
430000
6615
Липецк