150000
2308
Naberezhnye Chelny
44999
692
Kazan
17000
262
Kazan
550000
8462
Kazan
 Hängde kläder
1000
15
Kazan
 Truck cargo
749
12
Novosibirsk
30000
462
Novosibirsk
 Skjulet
63000
969
Novosibirsk
3350
52
Novosibirsk
80000
1231
Novosibirsk
78000
1200
Novosibirsk
 Den drageeing trumma
37000
569
Novosibirsk
35000
538
Novosibirsk
190000
2923
Novosibirsk
 Rack
2500
38
Kuibyshev
500
8
Novosibirsk
44999
692
Novosibirsk