44999
692
Kazan
17000
262
Kazan
550000
8462
Kazan
30000
462
Novosibirsk
6000
92
Novosibirsk
165000
2538
Novosibirsk
44999
692
Novosibirsk
65000
1000
Barguzin
400000
6154
Severobaikalsk
110000
1692
Starotimoshkino
70000
1077
Stora Nagatkino
33660
518
Voronezh
 Rack
4000
62
Barnaul
 Vågen industriell
5000
77
Irkutsk
44999
692
Rostov-on-don
24900
383
Rostov-on-don
50000
769
Rostov-on-don
Trailern
81000
1246
Sankt Petersburg