2500
38
Nefteyugansk
 Kimono
1000
15
Surgut
0
0
Nefteyugansk
 Böcker
200
3
Surgut
Linda
500
8
Nizhnevartovsk
300
5
Surgut
60000
923
Surgut
700
11
Surgut
 Backgammon
1000
15
Nizhnevartovsk
Handledning
0
0
Nizhnevartovsk
 Bmx
13000
200
Nizhnevartovsk
1 KOMN. kV.
11000
169
Nizhnevartovsk
1 KOMN. kV.
13000
200
Nefteyugansk