15020
231
Yaroslavl
7430
114
Yaroslavl
3260
50
Yaroslavl
1 KOMN. kV.
5000
77
Tutaev
Pump
0
0
Oaks
Kakel
400
6
Yaroslavl
250
4
Yaroslavl
8500
131
Pereslavl-Zalesskiy
250
4
Yaroslavl
 Betong
3150
48
Yaroslavl
 Betong
2800
43
Yaroslavl
Madrassen i sängen
800
12
Yaroslavl
5200
80
Yaroslavl
 Mobil badkar
80000
1231
Danilov
1 KOMN. kV.
5000
77
Yaroslavl
 Bild
500
8
Yaroslavl