2300
35
Ivanovo
350
5
Ivanovo
900
14
Ivanovo
2990
46
Ivanovo
2690
41
Ivanovo
2890
44
Ivanovo
0
0
Ivanovo
Linda
500
8
Zhigulevsk
350
5
Samara
Spelet
350
5
Tolyatti
39900
614
Samara