Body Från H&M
400
6
Yaroslavl
 Jacka-kuvert
700
11
Yaroslavl
600
9
Yaroslavl
700
11
Bryansk
Skor för våren
400
6
Bryansk
1200
18
Bryansk
Högskolan väst
200
3
Bryansk
 Klänning
1000
15
Bryansk
 Baby objekt
0
0
Dyat kovo
Hat vintern
600
9
Bryansk
700
11
Bryansk
 Vinter overall
1500
23
Bryansk
500
8
Bryansk
250
4
Bryansk
Klänning
700
11
Bryansk
 Jeans
250
4
Trubchevsk
300
5
Trubchevsk